Miljö och kvalitetspolicy

Sören TA konsult AB minskar sin miljöpåverkan genom att bidra till de nationella miljömålen. Detta görs genom att:

  • välja miljöanpassade/miljövänliga material och att återvinna samt återanvända så långt det är möjligt
  • eftersträva teams möten där så är möjligt genom planering och samordning
  • använda servad och underhållen personbil, köra dubbfritt fordon med rätt lufttryck i däcken med lågt motorljud
  • erbjuda ”gröna” TA lösningar. Skaffa information om innehåll av farliga ämnen i varor och material som företaget köper in för eget bruk eller för vidareförsäljning

 

Sören TA konsult AB säkerställer att du som kund alltid får vad vi lovat med god service och kvalitet. Detta görs genom att:

  • leverera i rätt tid till överenskomna priser
  • uppfylla lagar, förordningar samt krav
  • uppfylla kundens behov
  • omvärldsbevakning av nya produkter som ger trafiksäkra vägarbetsplatser